INTEGRITETSPOLICY

Ab Maria Vestergård (i fortsättningen Aroma) värnar om din integritet. Här informerar vi dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss samt vilka rättigheter du har.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Ab Maria Vestergård Oy, FO-nummer 2206705–4, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress info@aroma.fi.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Administrera ditt köp eller din beställning
 • Kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse och ge dig information om hur din beställning framskrider.
 • Hjälpa dig med kundserviceärenden och fullgöra rättsliga förpliktelse

Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • Betalinformation
 • Orderhistorik

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Aroma. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter i enlighet med nedan.

 • För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.
 • För att administrera din betalning delar vi dina personuppgifter med vår betaltjänstleverantör.


Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter? 

Du har i enlighet med dataskyddslagstiftningen viss rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter.

 • Du har rätt att återkalla hela eller en del av samtycket till behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte och hur länge personuppgifterna sparas. Du kan också få en kopia på de personuppgifter som behandlas av oss.
 • Du har rätt att rätta eventuella felaktiga personuppgifter och komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Du har rätt att begära att Aroma raderar dina personuppgifter under förutsättning att personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats in för och förutsatt att det inte föreligger annan rättslig grund att spara dem.
 • Du har rätt att klaga till behörig tillsynsmyndighet (https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner).

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de behövs för att fullgöra våra plikter i förhållande till dig som kund och i förhållande till konsumentlagen och bokföringslagen. Uppgifterna används inte till andra ändamål än ovannämnda. 

 

Frågor?

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha information om de skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss per e-post info@aroma.fi.